Baanreglement

Om niet alleen uw spel maar ook dat van andere spelers zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, doen wij een beroep op u om de etiquetteregels op de juiste wijze toe te passen.

Wij vragen u:

 • uw spel zo aan te passen dat dit geen gevaar oplevert voor de overige spelers
 • u te houden aan de kledingrichtlijnen
 • geen drivingrangeballen te gebruiken in de baan
 • local rules, vermeld op uw scorekaart en op de publicatieborden in acht te nemen
 • u strikt te houden aan uw start- en doorstarttijd
 • een snellere flight door te zwaaien indien u één hole afstand hebt verloren
 • uw mobiele telefoon uit te schakelen. 
  Meenemen in de baan voor gebruik bij calamitieiten is toegestaan
 • te allen tijde voorrang te verlenen aan de greenkeepers
 • pitchmarks te repareren, uitgeslagen plaggen terug te leggen en bunkers aan te harken.

Overig

 • de eigenaar, of een namens hem optredende persoon (manager, caddiemaster of marshal), kan bij drukte bepalen dat drie- of vierballen verplicht zijn
 • Eenballen mogen geen starttijd reserveren, om te kunnen spelen dienen zij zich te melden bij de  caddiemaster  (en dat mag iedere dag) alwaar zij te horen krijgen bij welke flight men wordt toegevoegd.
 • Eenballen zijn alleen toegestaan als de bezetting van de baan dit toelaat, maar dient t.b.v. het speelgenot en doorstroming zoveel als mogelijk te worden voorkomen.
 • Wij stellen het op prijs als u uw afval deponeert in de overal in de baan aanwezige afvalbakken. De bakjes op de afslagplaatsen zijn alleen bestemd voor gebroken tees. 
 • Daarnaast maken wij u er op attent dat het niet is toegestaan te slaan wanneer een greenkeeper de zwaailichten op zijn machine aan heeft staan.